O nás

Naše zariadenie sa nachádza v modernej budove v malebnom podhorskom prostredí obce Modrová.

Okolité prostredie evokuje kľudné a oddychové prostredie a vytvára predpoklady pre spokojné a nerušené trávenie života.

Súčasťou zázemia zariadenia je oddychová zóna s lavičkami a príjemným prostredím na pobyt vonku, prečítanie knihy alebo návštevu rodiny, vnúčat a blízkych.

Naše „ dvere ” sú pre Vás vždy otvorené a radi Vám pomôžeme s vašimi otázkami.

Naše služby

Poskytujeme kompletné a moderné služby. 

Ubytovacie služby

Ubytovanie poskytujeme v bezbariérových jedno a dvojlôžkových izbách a vlastnou kúpeľnou so sprchovým kútom a wc a v štúdiách s bezbariérovým sociálnym vybavením a kuchynkou.

Stravovacie služby

Jedlá podávané 5x denne s prihliadnutím na výživovú, dietickú a konzistentnú potrebu prijímateľov. Snahou Senior Modrová je skladba jedálneho lístka zameraná na tradičné jedlá.

 

Opatrovateľské služby

Zabezpečujeme 24. hodinovú opatrovateľskú službu. Zdravotná starostlivosť zabezpečovaná zmluvným lekárom pre dospelých. Rehabilitácie, terapie, hospic priamo v zariadení SENIOR MODROVA.

 

Extra služby

Záujmové činnosti a voľnočasové aktivity ako: dramatický krúžok, muzikoterapia, aktivity s prvkami arteterapie , sociálna rehabilitácia, učíme sa s počítacom, tréning pamäte, knižnica, kultúrno – spoločenský život, kaderník a pedikúra. Pravidelné návštevy katolíckeho a evanielického kňaza.

0 +
Vyškolený personál
0 +
Rokov praxe
0 +
Izieb
0
Klientov

Prečo si zvoliť zariadenie
Senior Modrová

V našom zariadení nájdete nadštandardné vybavenie a služby, vďaka ktorému vieme našim klientom vytvoriť komfort porovnateľný so skutočným domovom.

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Komfortné bezbariérové  jedno a dvojlôžkové izby s vlastným wc a kúpeľňou.

Všetky izby vybavené bezbarierovým prístupom, wc a kúpeľnou.

24. hodinová opatrovateľská služba.

Jedlá podávané 5x denne s prihliadnutím na výživovú, dietickú a konzistentnú potrebu prijímateľov.

Zdravotná starostlivosť zabezpečovaná zmluvným lekárom pre dospelých.

Rehabilitácie a terapie v zariadení SENIOR MODROVA.

Rozsiahle sociálne a záujmové priestory

Vypracovaný metodický plán na rozvoj, záujmy a starostlivosť

Služby priamo v zariadení: kaderník, pedikúra, knižnica. Pravidelné stretnutia s kňazom.

Priateľské až rodinné prostredie, udržiavané v chode špecialistami vo svojom obore.

Komfortné bezbariérové  jedno a dvojlôžkové izby s vlastným wc a kúpeľňou.

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Všetky izby vybavené bezbarierovým prístupom, wc a kúpeľnou.

Senior Modrová

Bežné zariadenie

24. hodinová opatrovateľská služba.

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Jedlá podávané 5x denne s prihliadnutím na výživovú, dietickú a konzistentnú potrebu prijímateľov.

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Zdravotná starostlivosť zabezpečovaná zmluvným lekárom pre dospelých.

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Rehabilitácie a terapie v zariadení SENIOR MODROVA.

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Rozsiahle sociálne a záujmové priestory

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Vypracovaný metodický plán na rozvoj, záujmy a starostlivosť

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Služby priamo v zariadení: kaderník, pedikúra, knižnica. Pravidelné stretnutia s kňazom.

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Priateľské až rodinné prostredie, udržiavané v chode špecialistami vo svojom obore.

Senior Modrová

Bežné zariadenie

Postup a podmienky prijatia do zariadenie.

Prijímateľ sociálnej služby, alebo jeho rodina sa osobne zoznámi so zariadením, poskytovanou starostlivosťou a podmienkami prijatia. Prijímateľ je oboznámený s tým, čo je nutné k prijatiu a čo je doporučené k prijatiu. O prijatí prijímateľa rozhoduje riaditeľ. V prípade, že je prijímateľ prijatý do zariadenia, je povinný nastúpiť v dohodnutý termín.

Pri príjme je nutné mať pripravené:

Vyplniť žiadosť nástupu

STIAHNÚŤ

Rozhodnutie a posudok odkázanosti na sociálnu službu vydané mestom/obcou (pre Zariadenie opatrovateľskej služby a/alebo Zariadenie pre seniorov), prípadne TSK (pre Špecializované zariadenie) na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na soc. službu. Bez právoplatného rozhodnutia je možné prijímateľa umiestniť len ako samoplatcu podľa platného cenníka, do doby vybavenia rozhodnutia odkázanosti a posudku na sociálnu službu.

Dotazník pri nástupe do CSS Senior Modrová, n. o.  – je potrebné mať riadne vypísaný dotazník, ktorým sa v činnostiach s prijímateľom riadi personál nášho zariadenia.

Potvrdenie o bezinfekčnosti – potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá žiadne infekčné ochorenie (nie staršie ako 5 dní).

Výsledky z výterov od lekára – výsledky výterov (z hrdla, nosa a konečníka) poskytuje všeobecný lekár na základe vyžiadania pacienta, je potrebné, aby výsledky neboli staršie ako 5 dní.

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu– s úradne overeným podpisom / matrika /.

STIAHNÚŤ

Výmer o výške dôchodku – vydáva sociálna poisťovňa na požiadanie / aktuálny rok /

Súhlas s poskytnutím a so spracovaním osobných údajov — prijímateľ

Súhlas s poskytnutím a so spracovaním osobných údajov — opatrovník prijímateľa

Potvrdenie lekára o neschopnosti podpisu – ak sa prijímateľ nedokáže podpísať Stiahnuť tlačivo Stiahnuť tlačivo

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Občiansky preukaz a kartičku poistenca, prípadne preukaz ŤZP Zdravotnú dokumentáciu Lieky minimálne na 4 týždne Plienky do doby vypísania poukazu, ak je inkontinentný (na 4 týždne) Okuliare, sluchátka, zubná protéza, ak ich používa Oblečenie a obuv, ktoré sú riadne označené — Viď. príloha

Vlastný hrnček na kávu alebo čaj, ak má prijímateľ obľúbený

Knihy, časopisy, krížovky

Vlastná deka a poduška

 Plyšovú hračku alebo bábiku po deťoch alebo svoju vlastnú

Rádio, obľúbené CD

Televízor na izbu

 Fotografie a obrazy na stenu, ktoré mal prijímateľ doma, alebo ktoré pozná, niečo mu pripomínajú

Termoska

Album starých fotografií, novinových výstrižkov, správ, vysvedčení, oznámení, sobášneho listu, atď. (kniha spomienok)

Krabicu so starými vecami dennej potreby alebo spomienok – špulky, ihlice, staré hodinky, gombíky, háčiky, drobné darčeky, náprstok, baterka, pero, pohár, drobné mince, upomienkové predmety, lyžička, mlynček, kartáčik, topánky po deťoch, rúž, kraslice, sošky, atď. (krabica spomienok)

Biele ponožky 4 páry (alebo terapeutické žínky)

Obľúbený predmet (rybársku udicu, fl’ašku, klobúk, stolička, šatku, košík, deka, tanier…)

Prijatie prijímateľa – dôležité informácie:

 Prijímacie dni prijímateľa sú v pondelok až piatok od 09:00 — 14:30 hod.

Prijímateľ je poistený v tej zdravotnej poisťovne, ktorá starostlivosť hradí.

Prijímateľ je oboznámený so zmluvou o pobyte, charaktere zariadenia, poskytovanej starostlivosti

 Pred prijatím zmluvu podpíše prijímateľ alebo jeho zákonný zástupca.

Pred prijatím uhradí prijímateľ pobyt podľa zmluvy.

Prijímateľ je oboznámený s vnútornými smernicami zariadenia a domácim poriadkom.

S prijímateľom je spísaná zdravotná dokumentácia, biografická anamnéza.

   Prijímateľ je informovaný o vhodných veciach na izbe k stimulácii zmyslov.

   Prijímateľ je oboznámený s izbou a jej vybavením.

  Od prijímateľa je prevzaté prádlo na základe zhotoveného zoznamu, ktorý podpíše.

  Od prijímateľa sú prevzaté lieky, zdravotná dokumentácia nutné a doporučené veci.

   Prijímateľ je oboznámený s tým, že za nepodpísané prádlo organizácia neručí.

   Prijímateľ je oboznámený s podávaním informácií a vyberie si z ponúkaných možností ako       informovať rodinu, je oboznámený aj s možnosťou využiť právo na určenie dôvernej osoby -dôverník.

 

Prijímateľ je odvážený.

U prijímateľa je stanovený plán ošetrovateľskej starostlivosti a je s ním oboznámený on aj jeho rodina.

Po prijatí

Prijímateľovi je predstavený prítomný personál. Je oboznámený s prostredím a organizáciou prevádzky, možnosťou hygieny, vychádzok, pohybu po objekte a mimo neho atď. Je zoznámený so spolubývajúcim na izbe.

Personál je informovaný o jeho zdravotnom stave a pláne starostlivosti.

Prijímateľ je informovaný o navrhovanom ošetrovateľskom pláne, o pláne bazálnej stimulácie, ergoterapie, aktivít a nácviku sebestačnosti, ku ktorým sa vyjadrí.

Prijímateľ je zaradený do skupiny a do plánu, voľno časových aktivít a aktivizácie.

Prijímateľovi je  pridelená zásuvka na lieky, podpísanie a naplnenie liekovky.

Skompletizuje sa  celá  dokumentácia, prekontroluje šatňový lístok a cennosti.

Na dvere izby je pripevnená menovka s menom prijímateľa.

Denná realizácia plánu starostlivosti je daná ošetrujúcemu personálu.

Je zaradený do počtu jedál v jedálničku, prípadne diét alebo špecifikácie stravy krájaním atď.

Je zhodnotená potreba signalizačného tlačítka, je inštruovaný, ako signalizáciu používať.

Sú objednané pomôcky alebo materiál , ktorý je nutný pre starostlivosť, a ktoré chýbajú.

Ak je prijímateľ inkontinentný, je zavedený plán inkontinencie.

Rodina je oboznámená s adaptáciou, podľa jednania prijímateľa je doporučený ďalší postup v adaptácii. Rodina dostáva iba doporučenie, nie je povinná sa však doporučením riadiť. Je oboznámená s možnosťou návštev. Je im vysvetlená ich dôležitosť, rodina je poučená o prvkoch terapie a možnej spolupráce v ošetrovateľskom procese.

V prípade nejasností nás kontaktujte v prac. dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č.:

033 7740 315 – vedúca zdravotného úseku,  vrchná sestra, opatrovatelia

033 7740 316 – vedúca prevádzky, sociálny pracovník

Novinky

2% z daní

Ako môžete poslať 2% z daní nášmu zariadeniu.
Zistite viac →