2% z daní

4 kroky ako poslať 2% z Vašich daní pre Senior Modrová n.o.

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb..
  2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane Senior Modrová, n. o., Modrová 298 v Modrovej spolu so sumou, ktorú ste vypočítali a chcete poukázať (min. 3 eur).
  4. Potrebné údaje: IČO: 45 741 336, Právna forma: nezisková organizácia, Obchodné meno (názov): Senior Modrová, n.o. , Sídlo: Modrová 298, 916 35 Modrová
  5. Pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane spolu s a potvrdením o zaplatení dane príjmov fyzickej osoby.

 

A je to! Ďakujeme vám. ?

Údaje o nás:

  • Názov: Senior Modrová n.o.
  • Právna forma: Nezisková organizácia
  • Sídlo: 916 35 Modrová 298
  • IČO: 45 741 336
Návod na stiahnutie
Vyhlásenie na stiahnutie
Oslovenie na 2% dane