Október – mesiac úcty k starším

Vystúpenie detí ZŠ a MŠ Lúka