O nás

Nezisková organizácia vznikla ako samostatná organizačná jednotka, ktorá prevádzkuje kombinované zariadenie soc. služieb v rozsahu Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie. Spoločnosť bola založená zakladacou listinou zakladateľmi.

Po rekonštrukcii interiérov a exteriérov a debariérizácii bývalej budovy hotela Horec sa spustila prevádzka kombinovaného zariadenia sociálnych služieb, špecializujúceho sa na ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť pre seniorov a klientov s poruchami správania v starobe a osoby odkázané na nepretržitú starostlivosť.

Moderná budova sa nachádza v malebnom podhorskom prostredí, v rekreačnej oblasti Modrová a jej kapacita je 95 lôžok v komfortne vybavených jedno­, dvojlôžkových izbách a štúdiách. V priestoroch zariadenia následne vznikli pracoviská bazálnej stimulácie, fyzioterapie a rehabilitácie, reminiscenčnej terapie a ergoterapie a pracovisko sociálneho poradenstva. V zariadení pracuje 57 kmeňových zamestnancov a 6 externých spolupracovníkov z odborných oblastí psychiatrie, neurológie, urológie, všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva.

Doménou zariadenia je poskytovanie ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti na vysokej úrovni v prostredí neevokujúcom prostredie nemocnice alebo domova sociálnych služieb s využitím najnovších odborných poznatkov a metód z oblasti starostlivosti o seniorov, ľudí postihnutých poruchami správania sa v starobe.