Desatoro bezpečného seniora

Včera sa konala u nás v zariadení Beseda podporovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky s názvom: 
„ Desatoro bezpečného seniora “
Beseda bola zameraná na zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Prednáška k danej téme našich seniorov veľmi zaujala a krásne sa zapájali do diskusie. Za príjemný zážitok veľmi pekne ďakujeme.