Biblická skupinka

Dnešná modlitebná skupinka za prítomnosti pánov farárov bola zameraná teda na chválu Boha, v našom prípade najmä spevom a modlitbami.