Senior Modrová

Ak potrebujete pomoc so starostlivosťou o svojho príbuzného, ktorý vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav alebo sociálnu situáciu nedokáže samostatne fungovať, čítajte ďalej…

Senior Modrová poskytuje starostlivosť predovšetkým starým alebo dlhodobo chorým osobám, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný a ktorí potrebujú starostlivosť inej osoby.