október, 2019

Prehliadate podľa mesiacov

 
Pridal: | Publikoval na: október 29, 2019

Vyrezávanie tekvíc

Piatok popoludní sme si spríjemnili tvorivými dielňami na tému – vyrezávanie tekvíc. Nebol to pre nás len tak obyčajný piatok, žiačky ZŠ Lúka pod vedením pani učiteľky Ing. Adriany Šutovskej v rámci krúžku pod názvom „Spájame generácie“ prišli medzi nás. Spoločne sme si vytvorili vzácne puto medzi deťmi základnej školy a našimi seniormi. Veď predsa deti a seniori by si mali predávať energiu, múdrosť a radosť zo života. V dnešnej dobe je potrebné deťom vštepovať aby si vážili, uctili tých starších, veď ony nám dali všetko čo mohli. 
ĎAKUJEME za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spájanie dvoch krásnych generácií. 

Pridal: | Publikoval na: október 29, 2019

Október – mesiac úcty k starším

Vystúpenie detí ZŠ a MŠ Lúka